Axisil

بنیان‌گذاران این واحد تولیدی پیشرو، نسل سوم از خانواده‌ای هستند که با حضور مستمر در صنعت کشور همواره اشتیاقی وصف‌ناپذیر برای تولید اولین‌ها داشتند.
از این رو از اوایل دهه 90 در کنار تولیدات خود در حوزه قطعات سیلیکونی از یک‌سو و تخصص کاملا مرتبط ایشان در حوزه مهندسی شیمی از سوی دیگر، در سال 95 با تشکیل هسته اولیه تیم تحقیق و توسعه، هدف‌گذاری برای تولید روغن سیلیکون و نیز دیگر مشتقات سیلیکونی را به عنوان مهم‌ترین اولویت خود در دستور کار قرار دادند.
14 ماه بعد اولین نمونه‌های آزمایشگاهی با کیفیت بالا تولید و بلافاصله پس از آن طراحی واحد پایلوت و ساخت آن آغاز شده و کمتر از 2 ماه بعد اولین بچ موفق در مقیاس پایلوت حاصل گردید.